KaRo BV

EEN TRIL-FILTER VOOR 100% HERGEBRUIK VAN AFVALWATER .

tril-filter met 2 zeefdekken

Een bestaande waterrecyclinginstallatie met een combinatie van een zeefbocht, zandfiltratie/ automatisch filter en UV-behandeling zorgen al voor minder afvalwater. Toch kan een waterrecylinginstallatie nóg efficiënter door een tril-filter. Door een tril-filter vroeg in het waterrecyclingproces te plaatsen, worden met een hoge capaciteit vrijwel alle vaste delen er direct uitgefilterd. Met als resultaat enkel vaste afvalstoffen en een waterstroom wat 100% hergebruikt kan worden als voedingswater. De toevoeging van de tril-filter aan de waterrecyclinginstallatie betekent een significant efficiëntere manier van water behandelen. Minder verontreiniging, meer hergebruik, minder kosten en minder tijd. Het tril-flter wordt veelvuldig ingezet als alternatief voor een zeefbocht, zandfilter, papierfilter, automatisch filter of bandfilter.

Alle kwekerijen hebben te kampen met afvalwater, dat veelal veroorzaakt wordt door het spoelwater van traditionele filters, zoals zandfilters of automatische filters. Ze produceren grote hoeveelheden spoelwater. Een tril-filter scheidt deze afvalwaterstroom in een vaste afvalstof en in een waterstroom wat 100% hergebruikt kan worden als voedingswater.

VOORDELEN TRL-FILTER T.O.V. ANDERE FILTERTECHNEKEN :

  • Geen verbruik van filtermateriaal
  • Afvalwater wordt omgezet naar 100% herbruikbaar voedingswater
  • Geen verlies van voedingsstoffen
  • De watertanks blijven schoon
  • De zuurgraad van het gerecyclede water wordt niet aangetast door het residu
  • UV-filter werkt effectiever
  • Significant minder storingen en noodzakelijke reparaties door schoner systeem
  • Hogere capaciteit
  • Geen mankracht nodig
EEN TRILZEEF ZORGT VOOR 100% HERGEBRUIK VAN AFVALWATER
Tril-filter voor 100% hergebruik van retourwater
Tril-filter voor 100% hergebruik van retourwater
Tril-filter voor 100% hergebruik van retourwater
Tril-filter voor 100% hergebruik van retourwater
Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Zoutzuur dosering

01 jun 2024 Bekijk project