KaRo BV

Missie & Visie .

STRATEGIE

KaRo wil een goede gesprekspartner zijn en blijven voor haar klanten. Dit kan door de juiste kennis binnen het bedrijf te vergaren. Om deze kennis te vergaren, worden veel bijeenkomsten bijgewoond en cursussen gevolgd. Kennis = macht of liever kennis = machtig mooi ! Al jaren opereren wij meer als adviseurs, dan als verkopers. Onze slogan is dan ook: 'Denken in oplossingen.'

Missie

In de (glas)tuinbouw bieden wij bedrijven oplossingen voor verbeteringen in de teelt en voor het voldoen aan de wetgeving. Verbeteringen in de teelt zijn gericht op weerbaarheid; minder meststoffen, minder chemie en meer gebruik maken van de natuur. Tuinbouw is immers natuur. Oplossingen om te voldoen aan de wetgeving bestaan uit het zoveel mogelijk sluiten van de waterstromen op tuinbouwbedrijven, middels filter-, ontsmettings- en zuiveringstechniek. Door onze kennis op het gebied van zowel de toelevering als de techniek in de tuinbouw overzien we het totaalbeeld op een (glas)tuinbouwbedrijf en zijn we dus een uitstekende gesprekspartner voor onze klanten. Met deze kennis en onze servicegerichtheid staan we bekend als een bedrijf die denkt in oplossingen !

VISIE

De tuinbouw is al decennia onderwerp van discussie; mestoverschotten, spuiten van 'gif', lichtoverlast, etc. De tuinbouw staat dus in een redelijk negatief daglicht. De tuinbouw zou echter als paradepaardje van de Nederlandse economie te boek moeten staan en zou Nederlanders trots moeten maken. De kennis in deze sector in ons land staat wereldwijd wel zeer hoog aangeschreven. De werkgelegenheid in en voedselvoorziening van de Nederlandse tuinbouw is ook wel degelijk zeer belangrijk voor de totale economie van ons land. Maar wat heeft de visie van KaRo hier mee te maken ? Nou, KaRo volgt deze ontwikkelingen i.c.m. de strengere regelgeving die de aankomende jaren wordt ingevoerd voor de tuinbouwsector. Dit biedt vele kansen om de tuinbouw positief op de kaart te zetten; minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het gesloten krijgen van de waterstromen, om zo het lozen van water proberen te voorkomen. KaRo ontwikkelt zich hierin als dé gesprekspartner voor de combinatie van geïntegreerde gewasbescherming, weerbaar telen en duurzaam gebruik van water. Duurzaam en weerbaar telen betekent niet alleen meer voldoen aan regelgeving, maar ook een gezonder gewas. En bij consumptie gewassen betekent dit gezonder voor onszelf als consumenten. KaRo wil tuinders gebruik laten maken van wat de natuur al te bieden heeft i.c.m. slimme meststoffen, geïntegreerde gewasbescherming en emissieloze technieken.

Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Zoutzuur dosering

01 jun 2024 Bekijk project

Nieuws .

Nieuws afbeelding

Pioen bijeenkomst vrijdag 12 mei 2023

08 mei 2023 Lees bericht