KaRo BV

AANVULLEND BEMESTINGSADVIES, PIOENEN BINNEN EN BUITEN NA DE SNEE I.V.M. AANHOUDENDE DROOGTE .


De droogte is dit jaar extreem en houdt nog wel enkele weken aan. Het gewas ondervindt hiervan stress en dit kost energie die ten koste gaat van de gewasontwikkeling voor de productievolgende seizoen. Ook wordt voeding hierdoor moeilijker opgenomen via de bodem. Extra ondersteuning door bladvoeding is hiervoor een prima oplossing.


Bodemvoeding

In de kas en tunnel kan er vaak water gegeven worden middels de beregening. Hierdoor kan met het beregeningswater mee eenvoudig Root & Shoot worden gegeven in de bodem. Buiten zal dit in de bodem moeten komen via beregening of regen. Root & Shoot is een uniek mengsel van voedingselementen, zeewierextract, vitaminen, humine en fulvine. Dit geeft bovengrondse groei, zorgt voor aanleg van nieuwe neuzen en bevordert de wortelontwikkeling. Na de snee 20 liter per hectare:

10 liter per hectare Root & Shoot begin juli

10 liter per hectare Root & Shoot begin augustus

Als tijdens de snee en/of daarna reeds Root & Shoot is gegeven, dan

volstaat nog 1x 10 liter.


Bladvoeding in juli en augustus, totaal 3 recepten, 2x toepassen = 6 bespuitingen


Recept 1 : Herstel na de snee

3,0 ltr/haPhoto Finish kalium en silicium. Zorgt voor sterke celwand en verhoging van het suikerniveau

1,5 ltr/haAloë Tech Aloë Vera concentraat met salicylzuur. Verbetert immuniteitsreacties en verbetert afweer tegen vraat en ziekten

1,5 ltr/haTri Kelp drie soorten kelp = zeewier. Organische plantenvoeding en natuurlijke planthormonen

Dit mengsel niet combineren met herbiciden, insecticiden en/of fungiciden.

Als na de snee dit mengsel reeds is gegeven, dan volstaat 1x toepassen


Recept 2 : Ondersteuning bij droogte stress

5,0 ltr/haAminoMax aminozuren. Aminozuren zijn voor de plant snel opneembare stikstof bron. Gewas hoeft hierbij geen energie te steken in stikstof omzetten in eiwitten.


Recept 3 : Voeding ondersteuning om gewas groen te houden

2 ltr/haShuttle Seven sporenmix

1 ltr/haShuttle Calcium calcium

1 ltr/haShuttle Magnesium magnesium


Voor alle bovenstaande toepassingen geldt maximale concentratie 1:100.


Uitgebreide productinformatie over de vermelde producten kunt u vinden op onze webshop :

https://webshop.karobv.nl/g/ontsmetting-reiniging-meststoffen-gbm/meststoffen/soiltech


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Marco Culurgioni mc@karobv.nl 06-86823006

Danny Rood dr@karobv.nl 06-51147142


2018-07-31 artikel Soiltech Gebr Dijkstra Pioenen en Chrysanten.pdf

droogte
Photo-Finish
Aloë-Tech
Tri-Kelp
Amino-Max
Shuttle Seven
Shuttle Calcium
Shuttle Magnesium
Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Zoutzuur dosering

01 jun 2024 Bekijk project