KaRo BV

Minder glyfosaat nodig met Herbi-safe .

Het gebruik van de herbicide glyfosaat staat al geruime tijd onder druk vanwege allerlei risico's zoals uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater en de negatieve effecten op de bodembiologie en groei van het volggewas. Door toevoeging van Herbi-Safe aan uw bespuiting kunt u 25% op uw glyfosaat gebruik besparen.

Herbi-Safe:

  • zorgt voor een betere opname van glyfosaat door de plant
  • vermindert de aantasting van het bodemleven
  • zorgt voor een snellere biologische afbraak van glyfosaat in de bodem
  • beperkt schade op volggewas
  • financieel dezelfde oplossing; minus één liter Roundup en plus één liter Herbi-Safe

Hiermee worden de negatieve effecten van glyfosaat tot een minimum gebracht en de uitspoeling maximaal beperkt.

ToepassingSVOORBEELDEN :

  • Gebruik 25% minder glyfosaat dan gebruikelijk en voeg 0,5 liter Herbi-Safe toe per 100 liter spuitvloeistof.
  • 4 liter per hectare Roundup wijzigen in 3 liter Roundup + 1 liter Herbi-Safe.

Klik op de link voor meer info over Herbi-Safe op webshop KaRo

Minder glyfosaat nodig met Herbi-safe
Naar de webshop

Projecten .

Project afbeelding

Zoutzuur dosering

01 jun 2024 Bekijk project